• Nowo powstałe biuro projektowe

    Zatrudnieni przez nas doświadczeni specjaliści – konstruktorzy gwarantują kompleksowe wykonanie zamówienia od przygotowania projektu po wyrób końcowy, nawet na podstawie rysunku „layout".

    Więcej informacji

Informacje


Firma „Carbo” Holding Sp z o.o.
Zakład Konstrukcji Stalowych LUBTSAL – Oddział

informuje

o zakończeniu realizacji projektu  pod tytułem: „Rozwój ZKS Lubstal poprzez wyposażenie w wysokospecjalistyczny osprzęt”

Wydatki związane z realizacją projektu  są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego,  Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”.

Numer umowy: RPLB.02.02.00-08-164/09-00
Nazwa beneficjenta: „Carbo Holding Sp. z o.o , ul. Wyszyńskiego 14, Zielona Góra
Projekt realizowany był  w siedzibie Zakładu Konstrukcji Stalowych Lubstal,
ul. Osadnicza 16,  65-785 Zielona Góra,

Zakład Konstrukcji Stalowych Lubstal specjalizuje się w produkcji spawanych konstrukcji stalowych dla różnych gałęzi przemysłu. Możliwości produkcyjne Zakładu obejmują m.in.: podzespoły maszyn i urządzeń dla pionu energetycznego, konstrukcje wsporcze, konstrukcje stalowe hal i innych obiektów, silosy, zbiorniki, rurociągi, kanały, pomosty, balustrady, konstrukcje specjalne dla elektrowni.

Głównym celem realizacji projektu było dostosowanie firmy do warunków panujących na rynku oraz podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup, wdrażanie i doskonalenie innowacyjnych procesów i technologii produkcji i zarządzania.

Całkowita wartość projektu (PLN): 4.888.234,70
Całkowite wydatki kwalifikowane: 3.977.600,00
Kwota dofinansowania :  1.988.800,00
Planowany okres realizacji: 14.07.2009-13.07.2012


W ramach projektu:
• Zaadaptowano halę produkcyjną pod linie technologiczne;
• Zaadaptowano część pomieszczeń i uruchomiono biuro projektowe, wyposażone w nowoczesne komputery i oprogramowanie. Doświadczeni specjaliści-konstruktorzy gwarantują kompleksowe wykonanie zamówienia od przygotowania projektu po wyrób końcowy, nawet na podstawie minimum informacji np.: „rysunku „layout”,
•  zakupiono specjalistyczne maszyny i urządzenia takie jak: prasa do prostowania i wyginania, oczyszczarka do obróbki strumieniowej z transportem rolkowym S=2,0m, zwijarka do blach, piła taśmową, frezarka uniwersalna, tokarka, wiertarka promieniowa, automaty spawalnicze i wózki widłowe.
• Wdrożono system ERP

Modernizacja bazy techniczno-technologicznej rozszerza proces produkcji Zakładu  o nowe usługi typu:
- zwijanie blach o różnych parametrach grubości
- precyzyjne toczenie elementów stalowych,
-precyzyjne frezowanie elementów stalowych
-precyzyjne wiercenie w elementach stalowych otworów o średnicy powyżej 30 mm;

W wyniku realizacji projektu oraz dynamicznego rozwoju Zakładu przewiduje się utworzenie w najbliższym czasie 60-ciu nowych miejsc pracy. W związku z tym pilnie poszukujemy ślusarzy, monterów, spawaczy.

Zapraszamy do odwiedzenia Zakładu i współpracy:

65-785  Zielona Góra, ul. Osadnicza 16, tel/fax:+48 68 3255603
e-mail: lubstal@lubstal.pl, www.lubstal.pl


Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013