• Nowo powstałe biuro projektowe

  Zatrudnieni przez nas doświadczeni specjaliści – konstruktorzy gwarantują kompleksowe wykonanie zamówienia od przygotowania projektu po wyrób końcowy, nawet na podstawie rysunku „layout".

  Więcej informacji

Projekty

Rozwój ZKS LUBSTAL poprzez wyposażenie w wysokospecjalistyczny osprzęt

Numer wniosku o dofinansowanie: RPLB.02.02.00-08-164/09

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013, Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Całkowita wartość projektu (PLN): 4.888.234,70

Całkowite wydatki kwalifikowalne (PLN): 3.977.600,00

Poziom wnioskowanego dofinansowania (%): 50,00

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN): 1.988.800,00

 

lubstal_siedziba

 

lrpo2

 

Lokalizacja

Projekt realizowany w siedzibie ZKS Lubstal, ul. Osadnicza 16, 65-786 Zielona Góra.

Opis projektu

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: 14-07-2009

Zakończenie realizacji projektu: 13-07-2012

Umowa o dofinansowanie podpisana: 24 czerwca 2011

Beneficjent: Carbo Holding Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 14

65-536 Zielona Góra

Głównym celem realizacji projektu jest dostosowanie firmy do warunków panujących na rynku oraz podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup, wdrażanie i doskonalenie innowacyjnych procesów i technologii produkcji i zarządzania. Hala produkcyjna została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, mogący przejąć na siebie specyficzny obszar produkcji. Projekt w pełni realizuje cele Priorytetu II Działania 2.2.

Celami szczegółowymi realizacji projektu są:

 1. Unowocześnienie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych produktów do oferty przedsiębiorstwa.
 2. Wprowadzenie nowych usług do oferty przedsiębiorstwa.
 3. Poprawa warunków BHP.
 4. Wzrost zatrudnienia.

Realizacja projektu podzielona została na VI zadań:

 1. Prace modernizacyjne hali.
 2. Prace instalacyjne.
 3. Instalacja maszyn i urządzeń.
 4. Powołanie biura konstrukcyjnego.
 5. Wdrożenie ERP.
 6. Realizacja dodatkowego zatrudnienia.

Podjęte działania przyczynią się do:

 • zakupu środków trwałych,
 • zakupu środków niematerialnych i prawnych,
 • zmodernizowania nieruchomości budynkowych,
 • utworzenia nowych miejsc pracy,
 • wprowadzenie nowych usług do oferty przedsiębiorstwa.